Gdansk Golf & Country Club

Słownik


Golf najbardziej rozwijał się na terenach anglosaskich obowiązującym językiem w tej terminologii jest angielski. Wiele słów jest ściśle określona i ciężko znaleźć odpowiedniki w polskim języku. Zatem słowa pierwotne pozostawiono a znajomość ich terminologii jest bardzo ważna, gdyż bez tego nie jest możliwe zrozumienie reguł i przebiegu gry. Każdy szanujący się gracz powinien je znać.

A

Address - adresowanie - ustawienie się do uderzenia.
Airshot - uderzenie bez trafienia piłki. Jest liczone jako wykonane uderzenie.
Albatros - zakończenie dołka trzema uderzeniami poniżej para dołka (np. uzyskanie dwóch uderzeń na dołku par_5).
Amator - gracz grający w golfa dla przyjemności, nie dla pieniędzy. 
Approach - uderzenie w kierunku greenu lub chorągiewki na greenie. A także uderzenie putterem w kierunku dołka maksymalnie, blisko, aby kolejnym uderzeniem wrzucić do niego piłkę.

B

Back nine - ostatnie 9 dołków na polu 18 dołkowym.
Backspin - wsteczna rotacja nadawana piłce podczas uderzenia. Zapobiega to toczeniu się piłki po wylądowaniu, a często powoduje wręcz się jej cofanie.
Backswing - pierwsza część zamachu. Moment, kiedy kij oddala się od piłki.
Balata - żywica z tropikalnych drzew (obecnie tworzywo sztuczne), który jest używany do produkcji pokryć niektórych typów piłek golfowych.
Ball retriever - przyrząd do wyciągania piłek z wody. 
Ball washer - często spotykane na polach urządzenia (przeważnie umiejscowione przy tee) służące do mycia piłki golfowej.
Birdie - zakończenie dołka jednym uderzeniem poniżej para dołka. Np. uzyskanie trzech uderzeń na dołku par 4.
Blade – cienko- profilowa główka kija.
Boczna przeszkoda wodna - przeszkoda wodna umiejscowiona wzdłuż linii gry na dołku. Oznaczona czerwonymi palikami.
Bogey - Zakończenie dołka jednym uderzeniem powyżej para dołka. Np. uzyskanie 5 uderzeń na dołku par 4.
Break – pochylenie green’u.
Bunkier - przeszkoda na polu w formie dołu z piaskiem.

C

Caddie - osoba, która nosi torbę z kijami gracza, śledzi lot piłki. Może udzielać rad graczowi, co do wyboru kija, odległości lub strategii gry.
Chip - krótkie zagranie z okolic greenu w kierunku dołka.
Cleek - stara nazwa różnych kijów golfowych.
Clubhouse - budynek klubu golfowego.
Chwyt overlapping - jeden ze sposobów trzymania kija golfowego gdzie mały palec prawej dłoni przykrywa wskazujący prawej (chwyt vardona)
Chwyt baseball - jeden ze sposobów trzymania kija golfowego, gdzie wszystkie palce ułożone są na rączce kija.
Chwyt interlocking - jeden ze sposobów trzymania kija golfowego gdzie mały palec prawej dłoni przeplata się ze wskazującym prawej.
Course - pole golfowe.
Course rating - stopień trudności danego pola. Skrót CR.
Cross-handed - chwyt, w którym lewa ręka jest poniżej prawej. 
Cut - ilość uderzeń eliminująca gracza z dalszej części zawodów.

D

Dimple - zagłębienie na powierzchni piłki golfowej.
Divot - kawałek trawy wyrywanej wraz z uderzeniem kija.
Dogleg - dołek, którego linia gry ostro skręca zwykle w miejscu lądowania piłki po drajwie.
Double bogey - zakończenie dołka dwoma uderzeniami powyżej para dołka.
Downswing - częśc uderzenia następująca po backswingu, od końca zamachu do kontaktu z piłką.
Draw - typ uderzenia piłki, kiedy skręca ona z prawej na lewą stronę.
Driver - Kij typu wood o numerze 1 służący do oddawania najdłuższych uderzeń. 
Driving range - obszar służący to trenowania długich i średnich uderzeń.
Drop - upuszczenie piłki z wysokości ramion w przypadku określenia piłki jako nie do zagrania, po wpadnięciu jej w teren w naprawie lub po wpadnięciu jej do przeszkody wodnej.

E

Eagle - zakończenie dołka dwoma uderzeniami poniżej para dołka. Np. uzyskanie trzech uderzeń na dołku par 5.
Explosion shot - rodzaj uderzenia z bunkra, po którym wzbijają się w powietrze fontanny piasku.

F

Face - część kija golfowego, która uderza piłkę (lico). Także przednia część bunkra.
Fade - typ uderzenia, kiedy piłka skręca z lewej strony na prawą.
Fairway - tor gry. Obszar pomiędzy tee a green’em, na którym rośnie krótko koszona trawa.
Fairway wood - kij typu wood (przeważnie o nr 3, 5, 7 lub 9) służący do dalekich uderzeń z obszaru fairway'u, a czasami także z obszaru tee.
Flex - stopień giętkości shaftu kija.
Follow-through - ostatnia część swingu następująca od kontaktu kija z piłką.
Fore! - okrzyk ostrzegający innych graczy przed zagraną w ich kierunku piłką.
Foregreen - obszar wokół greenu z trawą koszoną nieco wyżej niż na greenie.
Forged iron - kij typu żelazo zrobiony z jednego kawałka metalu.
Front nine - pierwsze 9 dołków na polu 18 dołkowym.

G

Gimmie - krótki putt darowany przez współgracza.
Grand Slam - wielki szlem golfowy. W jego skład wchodzą cztery turnieje: Masters, U.S. Open, British Open i PGA Championship.
Green - obszar z bardzo krótko koszoną trawą (codziennie na wysokość ok.5mm), na którym znajduje się dołek. Na tym obszarze gracz patuje. Uderza piłkę bezpośrednio do dołka kijem, tzw. putterem.
Green fee - opłata za grę na polu golfowym.
Grip - Część kija golfowego, za którą jest on trzymany podczas uderzenia. Oznacza także sposób trzymania kija.
Gross score - ilość uderzeń brutto, czyli przed odjęciem liczby handicap'owej (faktycznie wykonanych).
Ground under repair - teren w naprawie oznaczony niebieskimi palikami lub białymi liniami. Jeśli piłka po uderzeniu znajdzie się w tym obszarze możemy ją dropować bez kary poza tym obszarem.
H
Halve - zremisować dołek.
Handicap- liczba określająca umiejętności gracza. Im niższy handicap tym lepszy poziom gry gracza. Ma on znaczenie przy grze w systemie stableford i strokeplay netto. Kobiety rozpoczynające grę w golfa otrzymują handicap 40, mężczyźni 36. Gracze zawodowi posiadają handicap 0 (zero). Powstał w celu wyrównania szans w rozgrywkach amatorskich.
Hazard - przeszkoda na polu golfowym. Może nią być jezioro, bunkier.
Head cover - osłona na kij golfowy.
Hole in one - zagranie z tee do dołka jednym uderzeniem.
Home green - green na 18-tym dołku.
Honour - przywilej pozwalający grać jako pierwszemu z tee graczowi, który osiągnął najlepszy wynik na poprzednim dołku.
Hook - uderzenie, które powoduje, że piłka niekontrolowanie skręca na lewą stronę.
I

Iron - rodzaj kija golfowego z cienką główką używany przeważnie do zagrywania na fairwayu, z roughu lub z piasku. Są ponumerowane od 1 do 9 i różnią się długością i kątem pochylenia lica główki. Wśród iron'ów znajdują się także pitching wedge (PW), sandwedge (SW), approach wedge (AW) oraz lob wedge (LW).

K
Karne uderzenie - jedno lub dwa uderzenia dodane do wyniku gracza po trafieniu do wody, wybiciu piłki poza granice pola, uznania piłki za niemożliwą do zagrania lub otrzymane za złamanie reguł gry.
L
Lateral water hazard - boczna przeszkoda wodna.
Lay up - bezpieczne zagranie przed przeszkodę. Także określenie bezpiecznej gry.
Lie - pozycja, w jakiej znajduje się piłka po wylądowaniu. Oznacza także kąt pochylenia pomiędzy główką a trzonkiem kija.
Links - dość płaskie pole golfowe graniczące z oceanem, przeważnie pozbawione drzew.
Lip-out - sytuacja, w której piłka zakręca na krawędzi dołka, ale do niego nie wpada.
Loft - kąt pochylenia główki kija, decydujący o tym jak daleko i wysoko wznosi się piłka po uderzeniu.
M

Mark - zaznaczyć położenie piłki na green'ie.
Marker - osoba zapisujący uderzenia gracza. Słowo to oznacza także znacznik służący do oznaczania pozycji piłki na green'ie (także zwany ballmarker- przeważnie rodzaj guzika przypięty do rękawiczki goflowej, moneta lub plastikowy żeton).
Marshall - osoba kontrolująca przebieg gry na polu ("Porządkowy"). 
Miss the cut - oznacza wyeliminowanie gracza z dalszych rozgrywek z powodu zbyt wysokiej ilości uderzeń.
Mulligan - możliwość powtórzenia uderzenia bez żadnych konsekwencji.
N
Net score - ilośc wszystkich uderzeń po odjęciu handicapu.
Nineteenth hole - dziewiętnasty dołek. Zwyczajowo przyjęte określenie baru w budynku klubowym.  
O
Out of bounds - obszar znajdujący się poza granicami pola. Przeważnie oznaczone przez ogrodzenie, wyznaczoną białą linię lub białe paliki.
P
Par - norma. Ilość uderzeń, w których powinien być rozegrany dołek przez bardzo dobrego gracza. Par 3 oznacza, że dołek można przejść trzema uderzeniami. Istnieją dołki: par 3, par 4, par 5.
Persimmon - drewno używane do produkcji kijów golfowych.
PGA - Professional Golfers Association - Związek Zawodowy Graczy Golfa.
Piętka – (heel), część główki kija.
Pin high - na wysokości flagi.
Pin placement - położenie dołka na obszarze green'u.
Pitch and putt - częste określenie małego pola golfowego. Także zakończenie gry na dołku dwoma uderzeniami spoza green'u.
Pitch shot - krótkie zagranie na green z odległości kilkudziesięciu metrów, po którym piłka stosunkowo krótko się toczy.
Pitchmark - wgłębienie w ziemi w miejscu lądowania piłki.
Pivot - obrót ciała podczas swingu.
Practice green - obszar służący do trenowania puttowania.
Pro-Am - turniej, w którym zawodowcy grają z amatorami.
Professional - gracz, który gra lub uczy golfa zawodowo.
Public course - publiczne pole, dostępne dla każdego gracza.
Puttowanie - gra na greenie specjalnym kijem (putterem) w celu umieszczenia piłki w dołku.
Provisional ball - piłka prowizoryczna, zagrywana w przypadku, gdy nie ma się pewności, że uda się znaleźć pierwszą.
Przeszkoda wodna - obszar wodny oznaczony żółtymi lub czerwonymi palikami.
Pull - uderzenie, po którym piłka porusza się po linii prostej, ale na lewo od celu.
Punch - uderzenie piłki nisko zwykle wykonywane pod wiatr.
Push - uderzenie, po którym piłka porusza się po linii prostej, ale na prawo od celu.
Putter - kij używany do uderzania piłki na green'ie.
R
Range ball - piłka treningowa na driving range.
Regular - określenie oznaczające standardową giętkość trzonka kija.
Release - część swingu wykonywana przez przedramiona i nadgarstki. Przełożenie prawej dłoni nad lewą. Powinna odbyć się dokładnie przy uderzeniu w piłkę.
Relief - sytuacja, w której gracz może podnieść piłkę i upuścić ją w innym miejscu zgodnie z regułami gry bez kary. 
Rough - obszar wysokiej trawy znajdujący się przeważnie wzdłuż fairway'u.
S
Sandbagger - gracz, który ukrywa swoje prawdziwe umiejętności w celu uzyskania przewagi w rozgrywkach.
Sand wedge - kij typu iron służący do wybijania piłki z bunkra lub do zagrań na krótką odległość. Kij ten ma mocno pochyloną łopatkę, przeważnie około 55 stopni.
Scorecard - karta, na której gracze zapisują wyniki uzyskane podczas gry na polu.
Set of clubs - komplet kijów używanych do gry.
Scratch - handicap, który wynosi 0, osoba, która gra na par każdego dołka. Często określenie zawodowca.
Scratchplay - gra, w której gracze grają z handicapem 0. 
Semirough - średniej wysokości trawa.
Shaft - trzonek, najdłuższa część kija golfowego łącząca główkę z uchwytem (gripem). Może być sztywny (stiff) dla mocno uderzających graczy, standardowy (regular) dla większości graczy lub miękki (soft) przeznaczony dla lekko uderzających lub starszych graczy.
Shank - uderzenie, po którym piłka, trafiona obrzeżem kija, leci mocno w prawo.
Slice - uderzenie, po którym piłka ostro skręca na prawą stronę.
Snake - długi putt.
Sole - dolna krawędź główki kija golfowego.
Spikes - kolce na podeszwach butów golfowych mające na celu zapewnić lepszą przyczepność na trawie. Występują dwa rodzaje spike'ów: soft (miękkie) wykonane z tworzywa sztucznego, coraz bardziej popularne, oraz normalne, wykonane z metalu.  
Standard scratch score - SSS - coraz rzadziej stosowany system klasyfikacji pól golfowych. Wynik, jaki powinien osiągnąć gracz z handicapem 0 na danym polu.
Starter - osoba, której zadaniem jest pilnowanie kolejności startów graczy na pierwszym tee.
Stiff - określenie ograniczonej sprężystości trzonka kija.
Stroke and distance - kara uderzenie i dystansu (gracz musi zagrać piłkę z miejsca ostatniego uderzenia). Stosowana w przypadku, kiedy piłka zginie lub znajdzie się poza granicami pola.
Sudden death - rodzaj dogrywki, gra się do pierwszego wygranego dołka.
Sweet spot - miejsce na łopatce kija, którym powinna zostać uderzona piłka.
Swing – zamach kijem golfowym.
T
Takeaway - pierwsza faza swingu.
Tap-in - bardzo krótki putt.
Tee - kołeczek, na którym stawiana jest piłka golfowa oraz określenie miejsca na polu, gdzie gracze rozpoczynają grę na dołku.
Temporary green - green używany w zimie by chronić właściwy.
Three off the tee - kiedy gracz zgubi piłkę po pierwszym uderzeniu lub uderzył piłkę poza granice pola jest ukarany karą jednego uderzenia i musi zagrać jeszcze raz z tee. Jest to jego trzecie uderzenie.
Tiger tee - slangowe określenie najbardziej cofniętego tee.
Tight - wąski fairway.
Top - uderzenie piłki znacznie powyżej jej środka powodująca jej toczenie zamiast wzniesienia.
Triple bogey - zakończenie dołka trzema uderzeniami powyżej para dołka.
U
Unplayable lie - określenie piłki leżącej w miejscu, z którego zagranie jest niemożliwe lub w szczególny sposób utrudnione. W takiej sytuacji gracz ma prawo, przy otrzymaniu jednego karnego uderzenia do: podniesienia piłki, upuszczenia jej obok, lecz nie bliżej dołka. O tym, że piłka jest niemożliwa do zagrania decyduje gracz.
Up and down - zagranie piłki dwoma uderzeniami do dołka spoza greenu.
W
Waggle - ruch kijem przed uderzeniem (przeważnie dla rozluźnienia). 
Water hazard - patrz przeszkoda wodna.
Wedge - Kij typu żelazo o bardzo pochylonej główce z mniejszym niż regularny kątem między trzonkiem kija a dolną krawędzią główki. Pitching wedge służy do zagrań na krótkie odległości lub do wybijania piłki z wysokiej trawy. Lobwedge to kij pozwalający uderzyć piłę bardzo wysoko i na krótką odległość.
Wood - rodzaj kijów, które dawniej były wykonane z drewna, a obecnie ze szlachetnej stali i tytanu. Mają one pełną, zaokrągloną główkę oraz dłuższy trzonek. Służą do uderzenia piłki na dalekie odległości z tee lub z fairway'u.
Y
Yips - krótki, nietrafiony putt.

www.golftrener.pl

Sponsorzy