Gdansk Golf & Country Club

Reguły


Podobnie jak inne dyscypliny sportowe, również i golf posiada własne przepisy zwane Regułami Gry w Golfa. Nie napisano ich jednak od razu. Podobnie jak ewoluował golf, tak również i przepisy zmieniały się stając się coraz bardziej precyzyjnymi. Wyjaśniały nawet najbardziej zawiłe kwestie gry.
Formalnie powstały w 1774 roku. Jednak dopiero od 1890 roku Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews w Szkocji (R&A) stał się ich oficjalnym ustawodawcą. W kolejnych latach przepisy ulegały zmianom. Komitet reguł zaprosił również do współpracy nad ich sprecyzowaniem organizację amerykańską United States Golf Association (USGA). Wspólnie ustalono wszystkie współczesne reguły i standardy obowiązujące w golfie na całym świecie. 
Komitet wykonawczy na bieżąco rejestruje problemy i odpowiada na wszelkie pytania dotyczące spornych kwestii. Jeśli jakaś sytuacja wymaga rewizji i uzupełnienia, to natychmiast po zatwierdzeniu danego przypadku zostaje to uwzględnione w najnowszej edycji reguł golfa.
Współpraca pomiędzy komitetami jest bardzo szeroka i nie ogranicza się jedynie do reguł. Dotyczy to również spraw związanych z dopuszczaniem nowych materiałów i technologii stosowanych w produkcji sprzętu golfowego. Akceptacji również muszą podlegać parametry brane pod uwagę przy projektowaniu nowych pól golfowych. Zatem komitet ustala w zasadzie wszystko, co jest związane z golfem na świecie. Zostało to zawarte w 34 rozdziałach.
Niezbędnym uzupełnieniem reguł golfa stanowi etykieta golfowa. Dodać należy również, że każde pole golfowe, dla własnych potrzeb posiada zasady lokalne, które nie kolidują z regułami ogólnymi. Każdy szanujący się golfista powinien zapoznać się z regułami i etykietą golfową i posiadać je przy sobie w trakcie gry.

Oto najważniejsze z nich;
- pierwsze uderzenie zawsze wykonujesz z obszaru tee i nie przekraczaj wyznaczonej granicy startu,
- graj zawsze w ustalonej przepisami kolejności,
- grasz piłka z tego miejsca gdzie upadnie (nie można poprawiać jej położenia),
- graj zawsze swoją piłką ( zaznacz ją),
- na to, żeby znaleźć zgubioną piłkę masz nie więcej niż 5 minut,
- podczas zawodów w torbie nie możesz mieć więcej niż 14 szt. kijów,
- kiedy zgubisz piłkę, to graj następną z tego samego miejsca gdzie leżała ta zgubiona, dodając sobie jedno uderzenie,
- jeśli poruszysz przypadkowo piłkę, to jest to liczone jako uderzenie,
- jedynie na greenie możesz dotykać piłki bez punktów karnych, bez przesuwania jej,
- piłkę można bez kary przesunąć z pobliża miejsc stałych na polu (kwietniki, tablice, markery),
- z pobliża piłki można usunąć liście, papiery czy pozostawione grabie
- gdy piłka wpadnie do wody oznakowanej jako hazard normalny, to grasz z punktem karnym przez wodę,
- w bunkrze nie można przesuwać żadnych naturalnych obiektów
- nie możesz dotykać kijem piasku przed wykonaniem uderzenia z bunkra,
- jeśli piłka wpadnie w do wody oznakowanej jako hazard boczny, to można ją, zdropować po drugiej stronie wody i zagrać z miejsca przecięcia się linii brzegu, z punktem karnym.

źrodło: www.golftrener.pl

Sponsorzy